Hulp aan kinderen

In Nederland zijn ieder jaar meer dan 100.000 kinderen getuige van huiselijk geweld. Voor kinderen is geweld in huis zeer ingrijpend. Het kan grote gevolgen hebben – ook voor hele jonge kinderen, en zelfs voor baby’s.

Deze gevolgen gaan niet vanzelf voorbij. Daarom is het belangrijk dat kinderen geholpen worden. Blijf Groep helpt de kinderen om te verwerken wat er is gebeurd. Zo voelen ze zich weer veilig en krijgen ze vertrouwen – in zichzelf en in hun omgeving.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112