Tijd voor Toontje

Tijd voor Toontje is een programma voor kinderen van 0 t/m 10 jaar, die met hun moeder in de opvang wonen.

Toontje weet hoe de kinderen zich voelen

Toontje is een handpop-schildpad, die zelf ook geweld in huis heeft meegemaakt. Hij weet dus hoe de kinderen zich voelen. Hij kan ze helpen bij veel van hun problemen.

Bijvoorbeeld bij:

  • boosheid;
  • angsten en nachtmerries;
  • vervelende herinneringen;
  • verwarring over van wie ze moeten houden.

Toontje prentenboeken

Blijf Groep heeft vier prentenboeken uitgegeven van Toontje Schildpad. Aan de hand van makkelijk (voor) te lezen verhalen leren kinderen omgaan met de bovenstaande problemen. Naast dat kinderen er iets van leren, zijn de verhaaltjes uiteraard gewoon leuk om (voor) te lezen. De moeders die het programma ‘Tijd voor Toontje’ volgen, krijgen gratis een setje prentenboeken.

 

Wat willen we met Tijd voor Toontje bereiken?

Tijd voor Toontje heeft vier thema’s:

De kracht van fijne dingen doen
Veel moeders en kinderen in de opvang hebben al lang geen fijne dingen meer met elkaar gedaan. Samen met Toontje spelen, knutselen en knuffelen ze. Ze maken vrolijke momenten mee en doen positieve ervaringen op. Moeders leren dat een klein beetje aandacht al veel kan betekenen voor hun kind.

 

Veilig boos zijn
De meeste kinderen in de opvang hebben nare ervaringen met ruzie en boosheid achter de rug. Toontje leert ze dat ze best boos mogen zijn. Het gaat er alleen om hóe. De kinderen leren om veilig boos te zijn, zonder dingen kapot te maken of zichzelf of anderen pijn te doen.

 

Van wie hou je?
Kinderen die thuis ruzie en geweld hebben meegemaakt, zijn vaak verward over hun gevoelens. Ze missen bijvoorbeeld hun vader, terwijl ze ook weten dat mama boos op hem is. Toontje vertelt de kinderen dat het normaal is om allerlei gevoelens tegelijk te hebben. Hij leert ook aan de moeders dat het beter is om dit te begrijpen en niet af te keuren. Zo krijgen de kinderen positieve ondersteuning, en daardoor troost en meer zelfvertrouwen.

 

Herinneringen
Kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt, hebben vaak last van vervelende herinneringen. Toontje helpt de kinderen om met hun nare herinneringen om te gaan. En de moeders leren om hun kinderen te troosten als die angstig zijn of een nare herinnering hebben. De moeders merken dat als de rust en veiligheid weer herstellen, ook hun kind weer kan herstellen.

 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112