Hulp bij ouderenmishandeling

In Nederland wordt één op de twintig ouderen boven de 65 jaar herhaaldelijk mishandeld. Het komt veel voor in gezinnen en families. Maar ook in de relatie van ouderen met beroepskrachten, zoals hulpverleners, komt het voor.

Wat voor soorten ouderenmishandeling zijn er?

In Nederland onderscheiden we zes vormen van ouderenmishandeling:

 • lichamelijke mishandeling;
 • psychische mishandeling;
 • verwaarlozing;
 • financiële uitbuiting;
 • seksueel misbruik;
 • schending van rechten.

Waarom worden ouderen mishandeld?

Vaak weten de daders heel goed wat ze doen. Ze zoeken bijvoorbeeld financieel gewin of wraak. Er is vaak een wederzijdse afhankelijkheid tussen de pleger en het slachtoffer van het geweld. Mishandeling van ouderen kan ook ontstaan door stress. Bijvoorbeeld tijdens een verhuizing, na het overlijden van een dierbare, of door de wanhoop die een beginnende dementie met zich mee kan brengen.

Soms is de mishandeling het gevolg van overbelasting van de mantelzorger. Dat noemen we: ontspoorde zorg. Er hoeft dan geen sprake te zijn van opzet. De verzorgers beseffen niet dat ze te ver gaan. Hun acties komen voort uit onmacht en zijn eigenlijk een noodkreet.

Wat doet Blijf Groep bij ouderenmishandeling?

Als er een vermoeden bestaat van ouderenmishandeling, biedt Blijf Groep advies, informatie en consultatie. Als het vermoeden wordt bevestigd, wordt er in overleg direct hulp geboden door middel van een eerste veiligheidsscreening. In de meeste gevallen volgt daarna een verwijzing naar instanties, gespecialiseerd in ouderenzorg, die de begeleiding op zich kunnen nemen.

Wat zijn signalen van ouderenmishandeling?

 • Onsamenhangende of tegenstrijdige verklaringen over lichamelijk letsel.
 • De verzorger toont zich onverschillig voor het wel en wee van de ouderen.
 • De verzorger vertoont tekenen van overbelasting.
 • Er wordt gescholden en geschreeuwd in aanwezigheid van arts of hulpverlener.
 • De oudere maakt een depressieve, angstige indruk.
 • De oudere geeft aan dat er veel mis is, maar wil daar niet over praten.
 • Er verdwijnen spullen en/of geld van de oudere.
 • De oudere krijgt geen gelegenheid om alleen met de hulpverlener te praten.
 • De betrokkenen proberen de hulpverlener buiten de deur te houden.
 • Er is een toenemend aantal schuldeisers.

 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112