Tijdens of na je verblijf bij Blijf Groep kun je aan een gezinsmaatje van Humanitas gekoppeld worden. Een gezinsmaatje biedt vriendschappelijk contact, steun, praktische hulp en een luisterend oor aan moeders en hun kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld.
De hulp is vraaggericht en dat betekent dat jij zelf aangeeft waar je behoefte aan hebt. Je gezinsmaatje is er om met je te praten over alles wat er op je afkomt en je te ondersteunen bij praktische zaken, zoals bijvoorbeeld een verhuizing. Ook kan je samen met je maatje je nieuwe buurt leren kennen of leuke dingen doen. En je kan je verhaal kwijt bij je maatje.

Regina is al bijna 5 jaar werkzaam als vrijwilliger bij Humanitas en is als gezinsmaatje gekoppeld aan Khatija. Khatija is 36 jaar, heeft drie kinderen en had te maken met huiselijk geweld. Zij vertellen in een interview over hoe zij hun contact ervaren.

Sinds wanneer heb je een gezinsmaatje?

Khatija: ‘Regina is mijn maatje bij Humanitas. Ik probeer er samen met mijn kinderen weer bovenop te komen. Af en toe is dat moeilijk. Ik heb erg veel aan Regina.’

Regina: ‘Normaal gesproken heb je een gezinsmaatje voor een jaar. Natuurlijk is het per cliënt anders, sommige cliënten hebben langer een maatje dan de ander. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een traject een aantal maanden langer duurt om het beter af te kunnen sluiten.’

Waarom heb je ervoor gekozen om je aan te melden voor dit traject?

Khatija: ‘Vanuit Blijf Groep ben ik bij Humanitas terechtgekomen. Ik had daar een maatschappelijk werker en die heeft mij doorverwezen naar Humanitas. Dat leek mij heel fijn. Ik praat met professionals over mijn problemen maar het is ook fijn om iemand te hebben die naar je luistert, met je meedenkt en niet alleen naar de feiten kijkt maar ook met je meeleeft.

Waarom heb je ervoor gekozen om je als vrijwilliger aan te melden?

Regina: ‘Ik heb altijd in de zorg gewerkt. Wegens ziekte moest ik stoppen met mijn werk. Ik zag toen een online advertentie van Humanitas over vrijwilligerswerk. Ik vond dat werk bij me passen en heb me ingeschreven. Ik heb drie dagcursussen gevolgd en kon daarna ingezet worden als vrijwilliger.’

Wat doe je als vrijwilliger?

Regina: ‘Ik bied de vrouwen een luisterend oor. En als er ook kinderen zijn dan probeer ik ook met hen leuk dingen te doen. Het is fijn voor de vrouwen om met iemand te praten die zich niet in de familiekring bevindt. Het zijn namelijk toch andere gesprekken dan de contacten met familie of vrienden.’

‘Het verschilt hoe vaak we elkaar spreken, het kan elke week zijn maar ook bijvoorbeeld een keer in de drie weken. Er zijn geen vaste regels. Als er wat speelt bij Khatija, kan ze altijd contact met me zoeken.’

‘Met Khatija ga ik vaak een uurtje wandelen als het goed weer is. Er kan ook veel gedaan worden via Humanitas. Zo is er een Artis-kaart waarvan we gebruik van kunnen maken.’

‘Tijdens onze wandelingen hebben we het over van alles en nog wat. Maar ik geef ook tips en ondersteuning. Met Khatija werk ik door middel van kleine stapjes aan de toekomst, voor haar en haar kinderen. We blijven vooruitkijken.’

Hoe helpt een gezinsmaatje jou?

Khatija: ‘Ik kan m’n stress eruit gooien door te praten met iemand die goed luistert. Ik krijg tips voor bijvoorbeeld de kinderen. Veel dingen zie ik niet meer helder. Dingen die vroeger vanzelfsprekend waren, zijn dat niet meer. Regina stuurt me een beetje en dat is heel fijn.’

Hoe bevalt jullie dit?

Regina: ‘Ik ben blij dat ik met Khatija leuke gesprekken heb. Ik probeer haar een duwtje in de rug te geven en haar te helpen. Dat is fijn om te doen.’

Khatija: ‘Ik vind het ook fijn. Ik vind Humanitas een goede organisatie omdat je als mens centraal staat. De vrijwilliger komt dichtbij de persoon die hulp vraagt en het contact is informeel. Gezinsmaatjes zijn er echt om je te helpen.

Raad jij het aan om je als vrijwilliger aan te melden?

Regina: ‘Ik raad het zeker aan als je ervoor open staat om anderen te helpen.’

Meer info over het project ‘Gezinsmaatje na Blijf Groep: https://www.humanitas.nl/afdeling/amsterdam_en_diemen/Wat-we-doen/humanitas-blijfgroep/
Het werkgebied is Amsterdam en Diemen.

Uiteraard kunnen vrijwilligers ook bij Blijf Groep zelf terecht en onder andere als maatje actief worden: https://www.blijfgroep.nl/artikelen/word-vrijwilliger/