De Oranje Huis-methodiek

Blijf Groep biedt trainingen aan voor organisaties die geïnteresseerd zijn in de Oranje Huis-aanpak, en/of volgens die aanpak willen gaan werken. Het Oranje Huis werkt aan veiligheid met open vizier, in een open setting en zo mogelijk voor het hele gezin. De kerngedachte is: ‘Veiligheid maak je samen’. De methode is sinds 2009 beproefd, onderzocht en verbeterd.

Het trainingsaanbod over de Oranje Huis-aanpak bestaat uit vijf trainingen:

  1. Basistraining: Kenmerken en uitgangspunten voor hulpverlening
  2. Basistraining: Hulp en verblijf (onder)scheiden
  3. Basistraining: Gezinsbegeleiding
  4. Verdiepingstraining: Ouderschap
  5. Verdiepingstraining: Veiligheid

Het trainingsaanbod is bedoeld voor beleidsmakers en professionals die werken in de vrouwenopvang. De trainingen kenmerken zich door veel oefeningen, interactie en praktijkgerichte voorbeelden. Ze gaan uit van de systeemgerichte aanpak, inclusief het indien mogelijk betrekken van de pleger bij de hulpverlening. De training is gebaseerd op de ontwikkeling van de Oranje Huis-methodiek in Alkmaar en de eigen ervaringen van de trainers met deze methodiek.

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie over dit trainingsaanbod kunt u mailen naar info@blijfgroep.nl.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112