Oranje Huis-aanpak

Een heel nieuwe aanpak van huiselijk geweld – dat is het Oranje Huis. Toekomstgericht en met als kerngedachte: veiligheid maak je samen.

Lange tijd lag in de hulpverlening bij huiselijk geweld de nadruk op opvang in plaats van op aanpak. Op wegvluchten voor, in plaats van op stoppen van geweld. Met het Oranje Huis is dat veranderd. De open setting van het Oranje Huis straalt zelfvertrouwen uit: het is een tegenwicht voor de schaamte waarmee huiselijk geweld vaak gepaard gaat.

Eerste hulp, opvang en advies onder één dak

In het Oranje Huis zijn al onze vormen van hulpverlening beschikbaar: er zijn units voor crisisopvang en begeleid wonen, naast informatie, advies en individuele en groepsbegeleiding. Dit maakt het mogelijk om laagdrempelige, directe hulp op maat te bieden aan het hele gezin. Er kan snel worden geschakeld en er kan in verschillende situaties een passend hulptraject worden ingezet.

Een open setting

Het pand van het Oranje Huis is niet geheim. De veiligheid van iedereen is gewaarborgd en tegelijkertijd heerst er een open en gastvrije sfeer.

De open setting maakt het Oranje Huis laagdrempelig en toegankelijk. Voor cliënten heeft dit enkele grote voordelen. Ze kunnen contacten onderhouden waarmee ze het isolement, dat vaak zo kenmerkend is voor huiselijk geweld, doorbreken. Zo vergroten ze tegelijk hun leefplezier en hun veiligheid. Ook kan er in het Oranje Huis ‘systeemgericht’ worden gewerkt: met betrokkenheid van de (ex-)partner en het sociale netwerk van cliënten.

Zeer strenge eisen aan de veiligheid

Het open karakter van het Oranje Huis betekent dat wij extra strenge eisen stellen aan de veiligheid. Om de veiligheid te garanderen heeft het Oranje Huis uitgebreide elektronische beveiliging, duidelijke afspraken tussen bewoners en gebruikers, 24 uur per etmaal goedgetraind personeel en nauw contact met de politie.

Voor de cliënten zijn deze veiligheidsmaatregelen goed zichtbaar. Daarnaast zijn de medewerkers van het Oranje Huis permanent met de cliënten in gesprek over hun gevoel van veiligheid. Met behulp van een risicoscreening en een veiligheidsplan wordt iedere individuele situatie serieus beoordeeld.

Veiligheid maak je samen

In het Oranje Huis leggen wij, indien mogelijk, contact met de (ex-)partner en betrekken hem bij de hulpverlening. Dit uiteraard wel alleen als de veiligheid het toelaat en als de cliënt ermee instemt.

Met de (ex-)partner wordt telefonisch contact gelegd en vervolgens wordt hij uitgenodigd voor hulpgesprekken. Met name als er kinderen in het spel zijn, is het belangrijk om ook met de (ex-)partner goede afspraken te maken en hem hulpverlening te bieden. Zo wordt veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid.

Vaak leven slachtoffers van huiselijk geweld in een isolement. Het opheffen van dat isolement vergroot de veiligheid. Daarom wordt in het Oranje Huis ook het sociaal netwerk van de cliënten aangesproken. Kinderen kunnen contact houden met vriendjes, opa's en oma's kunnen langskomen. Steun van familie, vrienden, buren en collega's is voor alle gezinsleden van belang. Bovendien is het een belangrijke beschermende factor.

Verandering op eigen kracht

In het Oranje Huis gebruiken wij de methode Krachtwerk. Het motto van Krachtwerk is: herstellen doe je zelf. Vrouwen leren hun eigen krachten en mogelijkheden te vinden en de hulpbronnen in hun omgeving en in de gemeenschap aan te spreken. Zo helpen wij vrouwen om zelf weer de regie over hun leven te krijgen, op weg naar een toekomst zonder geweld.

Lees meer over Krachtwerk.

Kinderen zijn volwaardige cliënten

Kinderen die met hun moeder in de opvang wonen, zijn voor Blijf Groep volwaardige cliënten. In het Oranje Huis helpen wij de ouders bij hun werk op de ‘ouderlijke werkvloer’. Eerste prioriteit daarbij is dat ouders de verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van hun kinderen. Naast hulpverlening is er tijdens het verblijf ook aandacht voor ontspanning en speelplezier: het kind moet gewoon weer kind kunnen zijn.

Kinderen volgen in de crisisopvang van het Oranje Huis het programma Tijd voor Toontje. Maar ook voor kinderen die niet in de opvang wonen hebben we een aanbod. Bekijk wat Blijf Groep nog meer voor kinderen doet.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112