Onderzoek Contact achterblijvende ouder

Wat is de rol en verantwoordelijkheid van hulpverleners bij het contact tussen kinderen in de opvang en de achterblijvende ouder? Welke knelpunten worden nu ervaren en welke handvatten zijn nodig? Dat gaat het Verwey-Jonker Instituut onderzoeken in opdracht van Moviera, Sterk Huis en Blijf Groep. Het doel van het onderzoek is om tot een richtlijn te komen die hulpverleners kunnen gebruiken in de praktijk.

Complexe afwegingen

In de vrouwenopvang werken we systeemgericht. Dat betekent dat we, waar mogelijk, de achterblijvende ouder (vaak de vader) betrekken bij de hulpverlening. Hij blijft immers de vader van de kinderen. Dit leidt regelmatig tot complexe situaties waarbij de hulpverlener, naast het inschatten van de veiligheid, ook een afweging moet maken tussen de belangen van moeder, kind en vader.

Rol hulpverlener in contact achterblijvende ouder

Er is weinig inzicht in hoe hulpverleners in de vrouwenopvang nu tot beslissingen komen en handelen in het geval met contact met vaders. Ook zijn er weinig praktische richtlijnen beschikbaar. Moviera, Sterk Huis en Blijf Groep hebben daarom het Verwey-Jonker Instituut gevraagd onderzoek te doen naar de rol en verantwoordelijkheid van hulpverleners in de vrouwenopvang bij het contact tussen kinderen en de achterblijvende ouder. In het onderzoek wordt ook gekeken naar handvatten voor beslissen en handelen, die hulpverleners kunnen gebruiken in de praktijk.

Twee deelonderzoeken

Het onderzoek is recent van start gegaan en bestaat uit twee deelonderzoeken.

  • Deelonderzoek 1 (oktober 2022 – maart 2023) heeft tot doel inzicht te krijgen in de huidige werkwijze en de ervaren knelpunten en oplossingsrichtingen.
  • Deelonderzoek 2 (april – juni 2023) heeft als doel om handvatten te ontwikkelen die hulpverleners in de praktijk kunnen gebruiken

Met dank aan Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving

Het tweede deelonderzoek wordt mogelijk gemaakt door de Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving. Kijk voor meer informatie over dit fonds op www.sass.nl.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op via communicatie@blijfgroep.nl

Meer weten over de opvang die Blijf Groep biedt? Lees hier meer over onze hulpverlening.