Signalen van huwelijksdwang en achterlating vaak over het hoofd gezien

Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) waarschuwt dat signalen van huwelijksdwang en achterlating vaak onopgemerkt blijven, waardoor honderden Nederlandse jongeren tijdens de zomervakantie in gevaar kunnen komen. Slachtoffers zijn vaak blind voor deze signalen vanwege hun loyaliteit aan hun familie. Een ogenschijnlijk onschuldig familiebezoek in het buitenland kan dan eindigen in een enkele reis.

Stilstaan bij signalen huwelijksdwang en achterlating

Diny Flierman, manager van het LKHA, benadrukt dat slachtoffers achteraf vaak aangeven dat er wel degelijk signalen waren. Deze signalen kunnen onder andere bestaan uit plotselinge vertrekken, het ontbreken van controle over reisdocumenten zoals paspoort, visum en tickets, het buitensluiten van bepaalde gesprekken en het niet boeken van een retourticket voor het slachtoffer. Het LKHA benadrukt het belang dat mogelijke slachtoffers hun vermoedens serieus nemen en direct hulp zoeken, zelfs bij twijfel. Er zijn gespecialiseerde organisaties en instanties beschikbaar om hulp en ondersteuning te bieden, zoals Veilig Thuis, het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating, en de politie in geval van direct gevaar.

“Vaak worden mogelijke slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating blind voor signalen vanwege hun loyaliteit. Ze negeren de signalen, omdat ze denken: ‘mijn familie zou mij zoiets nooit aandoen.”

Diny Flierman

Vaak worden mogelijke slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating blind voor signalen vanwege hun loyaliteit. Ze negeren de signalen, omdat ze denken: ‘mijn familie zou mij zoiets nooit aandoen’, aldus Diny Flierman, manager van het LKHA. ‘Aangezien de huisarts een toegankelijk en laagdrempelig aanspreekpunt is, vragen we via een animatie in de wachtkamer aandacht voor dit probleem.’ Naast de animatie verspreiden we posters en freecards met prikkelende boodschappen. Deze gratis kaarten dienen als een trigger en kunnen worden bewaard voor het moment dat jongeren zelf informatie nodig hebben of wanneer ze advies of hulp willen vragen voor iemand in hun omgeving.

Interactieve theatervoorstellingen voor professionals

Aangezien mogelijke slachtoffers vaak de signalen missen, spelen professionals een belangrijke rol bij de detectie ervan. In juni vinden er interactieve theatervoorstellingen plaats in Amsterdam, Assen, Groningen, Heerlen, Hilversum en Vinkeveen. Deze voorstellingen staan in het teken van dilemma’s, keuzevrijheid en weerbaarheid binnen relaties. Tijdens de voorstelling genaamd ‘Kiezpijn’ vertellen ervaringsdeskundigen en acteurs twee waargebeurde verhalen over huwelijksdwang en achterlating, en hoe om te gaan met beperkte keuzemogelijkheden. Het nagesprek met het publiek vormt een essentieel onderdeel van de voorstelling.

Bekijk het programma van de zomertour Kiezpijn

Wat houdt huwelijksdwang en achterlating in?

Huwelijksdwang en achterlating hebben ernstige gevolgen voor de slachtoffers en hun omgeving. Soms worden Nederlandse jongeren gedwongen om tegen hun wil te trouwen met een partner in het buitenland, gekozen door hun ouders of familie. Of ze worden volledig alleen achtergelaten in hun land van herkomst, omdat hun ouders vinden dat ze te veel zijn ‘verwestelijkt’. Een dergelijke achterlating betekent een abrupte breuk in hun leven. Jongeren verliezen het contact met hun ouders, broers of zussen, vrienden, school en alles wat ze hebben opgebouwd in Nederland. Helaas overkomt dit nog steeds veel Nederlandse jongeren, elk jaar weer. ‘Het zijn hartverscheurende verhalen. Elk slachtoffer dat we in Nederland kunnen voorkomen, telt,’ aldus Flierman.

Bekijk hier de campagne huwelijksdwang en achterlating van vorig jaar.

Z

Over het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA)

Het LKHA is een kennis- en expertisecentrum op het gebied van huwelijksdwang en achterlating. Het Knooppunt biedt advies aan professionals bij de aanpak van complexe zaken. Het LKHA fungeert als aanspreekpunt voor het ministerie van Buitenlandse Zaken wanneer slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating in het buitenland hulp nodig hebben. Het meldpunt verifieert de melding en biedt ondersteuning aan slachtoffers om terug te keren naar Nederland in het geval van huwelijksdwang of achterlating. Het LKHA werkt nauw samen met gemeenten, het LEC EGG van de Nationale Politie en alle politie-onderdelen die volgens de vastgestelde procedures werken. Ook Veilig Thuis (Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) registreert de meldingen, biedt advies aan betrokkenen en brengt de hulpverlening op gang.