Oranje Huis Thuis

Oranje Huis Thuis verder aangeboden

Het ambulante programma Oranje Huis Thuis, voor gezinnen waarin huiselijk geweld langdurig en bij herhaling speelt en beide partners bij elkaar willen blijven, is in 2016 in alle regio’s conform prestatie- afspraken aangeboden. Omdat het nieuw ambulant werk betreft is de aansluiting en positionering ten opzichte van Veilig Thuis en wijkstructuren nog volop in ontwikkeling.

De Oranje Huis Thuis aanpak richt zich op het creëren van veilige omstandigheden voor alle betrokkenen en op het verminderen van risicofactoren die leiden tot huiselijk geweld. De hulpverlening vindt in het eigen huis van het gezin plaats. Het traject bestaat uit vijf fases: de eerste fase is gericht op het creëren van veiligheid voor alle leden van het gezin, het analyseren en zichtbaar krijgen van de interactie en de risicofactoren. De tweede fase is gericht op het veranderen van gedrag, de derde fase op het bestendigen van nieuw aangeleerd gedrag. De vierde fase gaat over het (geleidelijk) loslaten van de hulpverlening en de laatste fase is de monitoringsfase (het waakvlamcontact). Waar nodig worden, aansluitend op de begeleiding thuis, gezinsleden gemotiveerd voor (therapeutische) behandeling.

Bouw Nieuw Oranje Huis in Almere

In 2016 is de bouw gestart van het Oranje Huis Flevoland – Gooi en Vechtstreek in Almere Poort. Bouwbedrijf Van Wijnen bouwt in opdracht van woningcorporatie De Alliantie dit derde Oranje Huis van Blijf Groep. In het Oranje Huis komt plaats voor 2 noodbedden, 10 crisisplaatsen en 15 plaatsen begeleid wonen. Ook zal vanuit het Oranje Huis ambulante hulpverlening worden geboden.

 

Wil u het hele jaarverslag lezen? Klik dan op deze link
 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112