Jaarverslag Blijf Groep 2020

Het jaar 2020 werd gekenmerkt door de wereldwijde corona crisis. Ook aan Blijf Groep ging deze niet voorbij. Gelukkig hebben we onze hulpverlening zo goed als mogelijk kunnen voortzetten en hebben we onze cliënten kunnen helpen hun leven weer in eigen hand te nemen.

In het jaarverslag kun je lezen hoe we dat hebben gedaan en welke activiteiten we hebben ontplooid in 2020. Zo hebben we onderzoek gedaan naar de Oranje Huis-aanpak en het programma Tijd voor Toontje en hebben we de methodiek beschreven van het Programma Integrale Behandeling en Begeleiding bij Huiselijk Geweld (PIBBH). Ook waren we een van de initiatiefnemers van Drakentemmers, het platform voor trauma-behandelaars bij huiselijk geweld. Verder is het project Grip op Geld afgesloten in 2020 en was er aandacht voor ervaringsdeskundigheid.

Onderdeel van het jaarverslag is de jaarrekening van 2020.

Downloaden

Je kunt hier het jaarverslag downloaden.