Tien jaar Tijdelijk Huisverbod

Het is deze maand 10 jaar geleden dat het eerste tijdelijke huisverbod werd opgelegd in Amsterdam en in andere plaatsen in Nederland. Een mijlpaal die we niet zomaar voorbij willen laten gaan!

In Amsterdam legde toenmalig burgemeester Job Cohen op 11 maart 2009 het eerste tijdelijk huisverbod op. Daarna volgden nog 2368 huisverboden. Kenmerkend voor het huisverbod is dat de hulpverlening direct wordt opgestart. In Amsterdam  wordt deze al sinds de start gecoördineerd door Blijf Groep.

Wat is een tijdelijk huisverbod?

Een tijdelijk huisverbod kan worden opgelegd in situaties van (dreigend) huiselijk geweld. De pleger van het geweld moet het huis gedurende tien dagen verlaten. Zo kan escalatie worden voorkomen en hulpverlening worden opgestart voor alle leden van het gezin. Slachtoffer, kinderen én pleger. Gemiddeld worden er 4 huisverboden per week opgelegd in Amsterdam. Daarmee is het een belangrijk instrument bij de aanpak van huiselijk geweld.

Hulpverlening: patronen doorbreken

Bij een huisverbod wordt direct gestart met hulpverlening. Doel van de hulpverlening is verder geweld te voorkomen. Eva Lammers, die voor Blijf Groep al 10 jaar betrokken is bij het huisverbod: “Tijdens de hulpverlening proberen we inzicht te krijgen in de onderliggende patronen van het geweld. We kijken  intensief naar de relatie en naar ieders rol daarin. We vragen betrokkenen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen aandeel in de situatie. Zo proberen we vaste patronen in een relatie te doorbreken en geweld in de toekomst te voorkomen.”

Cliënte Eva had in 2017 te maken met een huisverbod. “Na maanden van dreiging werd mijn man een huisverbod opgelegd. Hij moest zijn sleutel inleveren en het huis verlaten. Heel heftig. Maar het gaf een adempauze voor mij en de kinderen. In de weken die volgenden hadden mijn man en ik gezamenlijk gesprekken met de maatschappelijk werker van Blijf Groep. Ook heb ik een weerbaarheidstraining gevolgd. Het huisverbod heeft echt een kentering gebracht in onze relatie. Het heeft me sterker gemaakt.”

Ingrijpend, maar effectief

In de 10 jaar dat de wet van kracht is, is gebleken dat de Wet Tijdelijk Huisverbod een belangrijk instrument  is bij het beheersen van dreigende situaties van huiselijk geweld. Betrokkenen ervaren het als een zeer ingrijpende maatregel, maar zeggen wel dat het echt iets teweeg brengt. Dit is ook de ervaring van de hulpverleners.

Recent onderzoek (Vaan, K. de, 2017) wees uit dat het Tijdelijk Huisverbod effectief is in het terugdringen van huiselijk geweld, maar dat de maatregel nog meer preventief kan worden ingezet, dus niet als er al sprake is van geweld, maar als er sprake is van dreigend geweld.

Mijlpaal

Tien jaar tijdelijk huisverbod is een mijlpaal die Blijf Groep niet zomaar voorbij wil laten gaan. Op  donderdag 14 maart staat Blijf Groep daarom tijdens een feestelijke bijeenkomst, samen met de ketenpartners, stil bij tien jaar tijdelijk huisverbod.

Hanneke Bakker, bestuurder bij Blijf Groep: “Het tijdelijk huisverbod is, in de 10 jaar dat het nu bestaat, een belangrijk instrument gebleken om huiselijk geweld tegen te gaan. Ik ben heel trots op het team hulpverleners dat er nu staat. Ze zijn heel professioneel en hebben veel expertise opgebouwd. Het gaat vaak om hele heftige zaken, ik heb er bewondering voor hoe zij daar mee omgaan en hoe ze mensen in beweging kunnen zetten.”

 

 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112