Time out plek voor Amsterdamse gezinnen

Er zijn veel zorgen over de veiligheid van vrouwen en meiden nu iedereen door de corona maatregelen zoveel mogelijk moet thuisblijven. Voor die Amsterdamse gezinnen waar de spanningen te hoog dreigen op te lopen, is er nu een speciale time out woning.

In de time out woning kunnen gezinnen even pauze nemen van elkaar en weer op adem komen. Zo kunnen escalaties worden voorkomen en blijft de situatie veilig voor alle gezinsleden. Verblijf in de time out woning is tijdelijk. Gezinsleden kunnen enkele dagen in de time out woning verblijven.

Meer stress in gezinnen

De time out woning is een initiatief van Stichting Saaam, Woningstichting Rochdale, Jeugdbescherming, politie, stadsdeel Nieuw West en Blijf Groep. Zij zagen allemaal dat gezinnen die het toch al moeilijk hadden, in deze situatie met nog meer stress en spanningen te maken kregen. Het bieden van een time out plek kan dan direct hulp en verlichting bieden. De time out woning is gestyled door Ikea. De betrokken organisaties realiseren zich dat de huidige omstandigheden niet normaal zijn, en vragen om iets extra’s te doen naast de gangbare manier van werken.

Zorg om veiligheid vrouwen en meiden door corona maatregelen

Preventief

Het doel van de time-out-woning is preventief. De woning is dan ook bedoeld voor Amsterdammers die niet in aanmerking komen voor opvang of beschermd wonen, maar wel tijdelijk een time out plek nodig hebben. Stichting Saaam en Jeugdbescherming Amsterdam kunnen hiervoor gezinnen aandragen, waarna in gezamenlijkheid wordt bepaald of de time-out-woning passend is.

De woning is beschikbaar zolang de ‘blijf thuis’-maatregelen van kracht zijn, vooralsnog tot 1 september. Mogelijk komt er spoedig een tweede woning bij.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Fatimzahra Baba van Stichting Saaam (fatimzahra@saaam.nl) of Henrike Klok van Rochdale (hklok@rochdale.nl).

Fatimzahra Baba van Stichting Saaam in de time out woning