Trainingen kinderen en tieners weer van start

Dit voorjaar organiseren we weer trainingen voor kinderen en tieners die huiselijk geweld hebben meegemaakt. De trainingen vinden plaats in Amsterdam, Alkmaar en in de regio Zaanstad.

Kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt, kunnen daar veel last van hebben. Hulp is dan belangrijk. Onze trainingen voor kinderen (En nu ik!) en tieners (Kan iemand mij horen?) helpen kinderen en tieners om ervoor te zorgen dat het geweld of de ruzie die ze thuis hebben meegemaakt, zo min mogelijk van invloed is op de rest van hun leven. Parallel aan de groepen is er een groep voor ouders.

Hoe zien de trainingen eruit?

Elke training bestaat uit 9 wekelijkse bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten praten kinderen/tieners over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Maar daarnaast is er ook genoeg tijd voor andere dingen: toneelspelen, tekenen, spelletjes doen, film kijken, een rapworkshop… Zo wordt spelenderwijs gewerkt aan het verwerken van ervaringen.

Terwijl zij daar mee bezig zijn, buigen ouders zich in een andere ruimte over hoe zij hun kinderen kunnen helpen bij dit proces. Ze bespreken dezelfde thema’s als de kindergroep. Ook hebben zij het over opvoedkundige onderwerpen.

Wat is het doel van de training?

Doel van beide trainingen is kinderen te helpen hun ervaringen te verwerken, zodat zij geen last blijven houden van hun ervaringen. Ze beseffen dat zij geen schuld hebben aan het geweld dat thuis heeft plaatsgevonden en hebben handvatten om met hun emoties om te gaan. Zowel de kinderen als de ouders hebben ervaren dat zij niet de enigen zijn die huiselijk geweld hebben meegemaakt. De ouders zijn zich bewust van het feit dat huiselijk geweld invloed heeft op hun kind.

Voor wie?

  • En nu ik..! is bedoeld voor kinderen van 7 t/m 11 jaar oud, die thuis te maken hebben gehad met huiselijk geweld.
  • Kan iemand mij horen? is bedoeld voor tieners tussen de 12 en 15 jaar oud.

Data en aanmelden