Werkbezoeken aan Oranje Huis

Vorige week bezocht het college van B&W van Almere het Oranje Huis Flevoland - Gooi en Vechtstreek. Op vrijdag 2 februari kwam ook VVD-kamerlid  Leendert de Lange langs voor een werkbezoek.

Het college van burgemeester en wethouders van Almere bracht op 30 januari een bezoek aan het nieuwe Oranje Huis.  Een leuk bezoek waarin we hebben kunnen laten zien waar we voor staan en welke ambities we hebben voor de toekomst. De wethouders reageerden enthousiast op het mooie pand maar vooral ook op het werk dat we er doen!

Op vrijdag 2 februari 2018 ontvingen Blijf Groep en het Leger des Heils in Almere en Zeewolde Leendert de Lange in het Oranje Huis Flevoland - Gooi en Vechtstreek.  Leendert de Lange is lid van de Tweede Kamer voor de VVD en woordvoerder op het gebied van ggz, maatschappelijke en vrouwenopvang.   Hij werd ontvangen door Jolanda Vader en een aantal medewerkers van het Oranje Huis. Zij gaven informatie over het concept van het Oranje Huis en het werk van Blijf Groep. Daarnaast vertelde een lid van de Cliëntenraad haar eigen verhaal, hoe zij in de opvang terecht was gekomen met haar kinderen.

De Federatie Opvang was bij het bezoek aanwezig en schreef het volgende over het bezoek.

De heer de Lange toonde zich zeer onder de indruk van het relaas. Hij stelde veel vragen over de herkomst van cliënten, de vooruitzichten die mensen hebben na de opvang, de samenwerking met ggz en jeugdzorg en de wijkteams. De wachttijden voor passende jeugdhulp voor de kinderen en de wachttijd voor hulp uit de ggz voor de moeders blijken heel contraproductief te werken op het herstel van de gezinnen. Sommige gezinnen hebben veel aan hulp van wijkteams, andere weer helemaal niet. Opvallend was de veerkracht van de vrouwen die bij het gesprek en tijdens de rondleiding hun verhaal vertelden. Zij hebben hun leven radicaal omgegooid en moeten een compleet nieuw bestaan opbouwen: nieuwe scholen voor de kinderen, nieuwe plek om te wonen, nieuwe baan zoeken, nieuwe vrienden, en zelf herstellen om hun ‘oude ik’ weer terug te vinden en op te bouwen. Indrukwekkend

 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112