Derde herziene druk Basisboek

Het Basisboek huiselijk geweld beleefde onlangs zijn derde – herziene - druk.  Bert Vissers, een van de auteurs en werkontwikkelaar bij Blijf Groep, vertelt over het ontstaan van het boek en waarom er na 6 jaar al een derde druk is. En waarom een vierde alweer in het verschiet ligt. 

“Het boek is voor het eerst verschenen in 2009 op initiatief van de uitgever Coutinho, die veel uitgeeft op het terrein van sociaal werk.  De uitgever vond dat er toen over huiselijk geweld  - zeker voor hbo-studenten - nog weinig te halen was. Ze benaderden daarom Movisie en Hans Jansen. Ik werkte daar toen ook en we zijn, met collega Wendela Wentzel, aan de slag gegaan. We wilden een mooi boek maken voor maatschappelijk werkers in opleiding en professionals  die te maken krijgen met huiselijk geweld. Met veel nadenken en brainstormen  kwamen we tot een opzet in drie delen: het eerste over de feiten en de cijfers, het  tweede over instrumenten en  methodieken  en het laatste draait om hoe je huiselijk geweld bespreekbaar maakt.”
Dat het uiteindelijk ook een mooi boek is geworden, daarvoor geeft Bert de credits aan Hans Janssen: “We leveren alle drie ons aandeel, maar hij is dan degene die het allemaal mooi opschrijft; hij heeft echt de gave om er uiteindelijk iets heel moois van te maken.”

Ontwikkelingen
“Toen de eerste uitgave  af was dacht ik nog, nu ligt er een boek en dat is het dan. Maar de ontwikkelingen gaan zo snel. In die eerste druk hadden we bijvoorbeeld al iets geschreven over het huisverbod dat in 2010 zou komen, maar we wisten natuurlijk nog niet hoe dat zou uitpakken, niets over de resultaten  en of de maatregel een lang leven beschoren zou zijn . En dan merk je dat er zoveel ontwikkelingen zijn…. Denk aan de meldcode en nu natuurlijk Veilig Thuis, de samenvoeging van de meldpunten kindermishandeling en huiselijk geweld.  Dat moet allemaal wel goed beschreven worden. En weet je, die derde druk ging in december vorig jaar naar de drukker. In de afgelopen maanden ben ik veel bezig geweest met mannenmishandeling en daar staat wel iets over in, maar nu denk ik, dat kan de volgende keer wel een hele paragraaf worden. “

Dat er iedere keer weer aan een herziening gewerkt moet worden, vind Bert geen punt. “Het is in feite natuurlijk mooi dat er zoveel ontwikkelingen zijn!”  Hij bladert  in het boek naar het voorwoord en citeert met zichtbare instemming: “Dat de ontwikkelingen zo snel  gaan is overigens een compliment waard aan het uitvoeringsveld, aan onderzoekers, aan beleidsmakers en aan de politiek!”

 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112