Behiye werkt 19 jaar bij Blijf Groep als maatschappelijk werker ambulant en is voorzitter van haar team.

Veiligheid voor alle betrokkenen

“De uitdaging in mijn werk is om in situaties met huiselijk geweld iedereen om de tafel te krijgen, zonder een schuldige aan te wijzen. Bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium zodat opvang voorkomen kan worden. Het einddoel is een veilige situatie voor alle betrokkenen. Vaak is de wens van cliënten om bij elkaar te blijven en het is natuurlijk mooi als dat lukt.”

Divers takenpakket

De taken zijn divers en Behiye is vaak op pad. “Ik leg huisbezoeken af, woon casuïstiekoverleggen bij met ketenpartners, geef workshops en voorlichting over huiselijk geweld en draai mee in pilots en projecten.

Samenwerking

“Een mooie samenwerking heeft Blijf Groep met HVO Querido en Altra in het zogenaamde HAB. We begeleiden vanaf de intake dakloze gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld en vaak ook andere problemen hebben. We pakken tegelijkertijd een aantal problemen aan omdat de specialistische kennis direct voorhanden is en dat werkt. Je geeft in mijn baan veel maar je krijgt er ook veel voor terug.”