Van jongs af aan wil ik mensen helpen

‘Van jongs af aan wil ik mensen helpen. Als puber wist ik al dat ik met slachtoffers van huiselijk geweld zou gaan werken of met meiden die in handen vallen van lover boys. Tijdens mijn studie Social Work aan de HVA heb ik de minor huiselijk geweld en seksuele kindermishandeling gevolgd. Tijdens deze minor kwam ik erachter dat ik niet in een gezonde relatie zat met mijn toenmalige vriend. Dit was destijds confronterend, maar ook heel helpend. Door het bespreekbaar te maken met anderen heb ik voor mezelf gekozen en kon ik een punt zetten achter de relatie.

Na mijn studie heb ik onder andere als vrijwilliger gewerkt bij het steunpunt huiselijk geweld in Amstelveen en ben ik mantelzorgconsulent geweest in Haarlem. In mei 2019 ben ik begonnen bij Blijf Groep.’

Geweld thuis bespreekbaar maken en het taboe doorbreken

‘Mensen in mijn omgeving zijn verbaasd als ik mijn werk bij Blijf Groep “leuk” noem omdat het in hun beleving vooral zwaar is. Maar ik krijg juist energie van het geweld thuis bespreekbaar maken en het taboe doorbreken omdat het cliënten echt verder helpt. Dat vind ik zo waardevol aan mijn werk. Dat neemt niet weg dat ook ik de balans in mijn werk heb moeten vinden en dat de eerste maanden best pittig zijn geweest.

Als ik terugkijk op mijn eerste jaar bij Blijf Groep dan zie ik mijn eigen ontwikkeling. Ik voel me veilig en vrij in het team dat mij ook de kans geeft om te groeien en te leren. Je leert wel te relativeren; je gaat beter het onderscheid maken tussen het leven van de cliënt en je eigen leven. De trainingen van Blijf Groep en zeker ook de gesprekken met de inhoudelijk begeleiders zijn heel waardevol en houden me scherp. Soms heb je toch last van een tunnelvisie of word je teveel meegezogen in een casus. Waar ik nog aan werk is het besef dat de cliënt uiteindelijk zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar leven en niet ik.’

Hulpverlening gescheiden van verblijf

Haarlem is een kleine locatie met 10 medewerkers. Het verblijf is niet strikt gescheiden van de hulpverlening zoals in de Oranje Huizen. Ik vind het een voordeel. Je komt als maatschappelijk werker residentieel je cliënten tegen en maakt meer mee van de ups en downs. Die pak je vervolgens als team op. Hier werken de verschillende disciplines heel nauw samen en dat is in het belang van de cliënt.’

Ambulant in Kennemerland

‘In juli 2019 zijn we gestart met een pilot van het ambulante werk in Kennemerland. We hebben toen afspraken gemaakt met Veilig Thuis en moesten duidelijk maken dat we meer doen dan alleen de Aware of OHT-trajecten die ook onder ambulant vallen. Je kunt nu ook bij Blijf Groep terecht als je geen alarmknop nodig hebt. We zien steeds meer aanmeldingen van Veilig Thuis. In januari 2020 is het team in Haarlem gesplitst in een residentieel en een ambulant team. Samen met een nieuwe collega, Nicole Vestering, vorm ik het ambulante team. We zijn in de regio nagegaan welke overleggen van bijvoorbeeld de CJG’s (Centrum voor Jeugd en Gezin) en de sociale wijkteams interessant zijn om aan te sluiten. Zeker als er casuïstiek wordt besproken, willen we erbij zijn en duidelijk maken dat als sprake is van huiselijk geweld, Blijf Groep de partij is in de regio.

Het uiteindelijk doel is dat zowel de burgers als professionals in de regio ons als expert op het terrein van huiselijk geweld weten te vinden. Het is wel een uitdaging om naast je caseload voldoende tijd te maken voor dit aspect van het werk. Voor ons is het fijn van Vera Vermeulen, de ketenregisseur van Blijf Groep in Noord-Holland, ons helpt bij het op de kaart zetten van het ambulante werk.’

Ambulant versus residentieel

‘Ik heb bij Blijf groep na een half jaar bewust gekozen voor ambulant. Ik vind het heel mooi om af en toe even mee te lopen op het levenspad van een cliënt en eruit te stappen als zijn of haar leven weer stabiel is. In Haarlem hebben we geen SJD-er en bij residentieel moeten de maatschappelijk werkers veel praktische zaken oppakken zoals het aanvragen van een uitkering of de schuldsanering. Dat vind ik niet de leukste kant van het werk. Bij ambulant ga je direct naar de kern van het probleem van de cliënt.

Voor veel andere problemen werk je samen met ketenpartners zoals het CJG en sociale wijkteams. In een MDO (multidisciplinair overleg) kun je samen de beste zorg leveren voor de cliënt en beperk ik me tot de zaken die tot de kern van mijn werk behoren. Mijn kracht is gericht op de emotionele ondersteuning van de cliënt.’

Corona

‘Er zitten zoveel vrouwen en mannen thuis die onze hulp nodig hebben, zeker in deze tijd. Het is mijn missie om die mensen in Kennemerland allemaal te bereiken. In het begin van de coronatijd, zagen we geen cliënten. We konden toen geen optimale zorg leveren. Aan de telefoon zat ik vaak met mijn fingers crossed. Je hoopt dat iemand de waarheid vertelt. 70% van onze communicatie is non-verbaal. Hoe zou het gaan met de cliënt die niet wil beeldbellen? Is er een goede reden of mag het blauwe oog niet in beeld? Je verliest het zicht op de veiligheid van cliënten. Inmiddels gaan we gelukkig weer op huisbezoek bij cliënten en doe ik intakes op kantoor. Ik merkte ook bij nieuwe cliënten die ik niet live gezien had, dat je onvoldoende kunt doorpakken. Je moet toch eerst een vertrouwensband opbouwen en dat lukt niet met alleen telefoongesprekken.’

Over tien jaar

‘Over tien jaar heb ik misschien wel kinderen. Ik vraag me af hoe ik dan reageer op kindermishandeling. Hoe dan ook blijft de balans tussen privé en werk belangrijk. Eigenlijk zie ik mezelf over tien jaar nog wel bij Blijf Groep. Trainingen geven vind ik heel leuk. Niet alleen intern maar ook extern om Blijf Groep te ‘verkopen’. Mijn tijd 50/50 verdelen tussen hulpverlenen en trainingen geven lijkt me ideaal.’