Vrijwilligers bij Blijf Groep

Blijf Groep zet zich met hart en ziel in voor iedereen die met huiselijk geweld te maken heeft en krijgt daarbij hulp van een flink aantal vrijwilligers.

Behalve de extra hulp en zorg is ook het informele contact met vrijwilligers voor onze cliënten van grote waarde. Bovendien zijn enthousiaste vrijwilligers onze ambassadeurs. Ze helpen Blijf Groep en de strijd tegen huiselijk geweld meer bekendheid geven.

Taken van vrijwilligers

Op de verschillende locaties van Blijf Groep werken vrijwilligers met diverse taken. Er zijn vrijwilligers in de informele zorg, bijvoorbeeld als maatje of ondersteuner bij het bezoeken van instanties. Buurtgenoten helpen bij het kennismaken met de vaak nieuwe en onbekende omgeving.

Ook zijn er mogelijkheden bij kinderwerk of als vrijwilliger gastvrouw in de centrale cliëntruimte.

Blijf Groep is dankbaar dat zoveel mensen zich steeds weer belangenloos inzetten voor onze cliënten en ons steunen in de strijd tegen huiselijk geweld.

Actuele vacatures

Actuele vacatures zijn te vinden op onze website (bij vacatures).  Kijk ook op de website van de Amsterdamse Vrijwilligerscentrale (VCA); daar zetten we al onze vacatures voor Amsterdamse vrijwilligers op.

Meer informatie of solliciteren?

Voor meer informatie of een open sollicitatie, kun je contact opnemen met onze coördinator vrijwilligers via vrijwilligers@blijfgroep.nl

 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112