Ook in 2017 doden huiselijk geweld

Elk jaar publiceert de site Moordatlas aan het eind van het jaar het aantal moorden dat in Nederland is gepleegd. In 2017 was er een flinke stijging te zien van het aantal moorden. Een groot deel van de moorden vond (wederom) plaats in de familie- sfeer.

In 2017 werden volgens de gegevens van Moordatlas 159 mensen vermoord. Dat zijn er 48 meer dan in 2016, toen er 111 slachtoffers waren. Net als in voorgaande jaren was het aandeel van  de categorie familie/relaties weer hoog: 37 moorden vonden plaats in de huiselijk sfeer. Dat is precies gelijk aan het aantal slachtoffers van vorig jaar. Toen werden ook 37 mensen omgebracht in de familiesfeer. Kijk op www.moordatlas.nl voor het volledige overzicht.

Actie tegen huiselijk geweld blijft dus nodig. Daarom zal Blijf Groep zich ook in 2018 inzetten om geweld in de huiselijke sfeer te stoppen en slachtoffers van huiselijk geweld te ondersteunen en bij te staan. Want dat aantal van 37 moet omlaag!

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112