Platform traumascreening

Blijf Groep werkt mee aan de ontwikkeling van een online platform Traumascreening en - behandeling voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Op dit platform worden (potentiële) trauma- en gehechtsheidsbehandelaren aan elkaar verbonden om expertise te delen en nieuwe behandelaars op te leiden.

Trauma- en gehechtsheidsbehandeling van zowel ouder als kind in de vrouwenopvang is noodzakelijk om het patroon van huiselijk geweld en de overdracht op de volgende generatie te doorbreken. Er is echter een groot gebrek aan gespecialiseerde traumabehandelaars die met slachtoffers van huiselijk geweld en/of kindermishandeling werken. Daarom is op 1 september 2019  het project ‘Online Platform Traumascreening en –Behandeling voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling’ van start gegaan. Op dit platform worden (potentiële) trauma- en gehechtsheidsbehandelaren aan elkaar verbonden om expertise te delen en nieuwe behandelaars op te leiden.

Geweld hoort nergens thuis

Het project wordt uitgevoerd in het kader van het meerjarenprogramma Geweld hoort nergens thuis  (2018 – 2021) https://vng.nl/programma-geweld-hoort-nergens-thuis). De projectleiding ligt in handen van de Blijf Groep in nauwe samenwerking met een gespecialiseerde traumabehandelaar vanuit Nuhoff Psychotherapie. Ook wordt nauwe samenwerking gezocht met Blijf van m’n Lijf Den Helder, betrokken zorgverzekeraars, gemeenten, maatschappelijke organisaties en gespecialiseerde zorginstellingen. De GHNT regio’s Flevoland, Alkmaar/West-Friesland, Amsterdam-Amstelland, Kennemerland, Kop van Noord-Holland en Zaanstreek-Waterland werken hier in samen.

Behandelaren: de behoeften

Momenteel wordt er een behoefteonderzoek uitgevoerd onder behandelaren in de vrouwenopvang. Hierin wordt in kaart gebracht wat er al in huis is, en waar nog gaten zitten in het aanbod. Ook worden knelpunten met betrekking tot de financiering uitgevraagd. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat de gescheiden werelden van de volwassen GGZ en de jeugdhulp het soms ingewikkeld maken om de juiste hulp op het juiste moment in te zetten en dit ook met elkaar in verbinding te brengen.

Onderzoek onder (ex)cliënten

Naast dit behoefteonderzoek gaat er eind januari ook een onderzoek onder (ex)cliënten van start. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Bureau HHM en vindt plaats op het Oranjehuis in Amsterdam. Aan cliënten wordt gevraagd welke trauma- en gehechtheidsbehandeling zij hebben gekregen, hoe ze dat vonden, en wat ze misschien gemist hebben.

Vragen

Heeft u vragen over dit project? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met projectleider Sophie de Valk (sophie.devalk@altra.nl; 06-40526545).     

 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112