Reactie media-aandacht

Beste lezer,

Vandaag, woensdag 23 september, is opnieuw een artikel gepubliceerd waarin een journaliste vragen stelt over de omstandigheden en opvang op een van onze locaties. De journaliste heeft zich daarbij gebaseerd op aantijgingen die zijn geuit door een ex-cliënte van Blijf Groep.

Blijf Groep heeft bij het verschijnen van de eerste perspublicatie de toenmalige bron van de aantijgingen direct en herhaaldelijk uitgenodigd om de gestelde misstanden met ons te bespreken en te bekijken wat er zou moeten gebeuren. Zij heeft dit afgewezen. Ook deze keer hebben wij de bron vergeefs gevraagd om opheldering en onderbouwing zodat wij de klachten konden traceren, verifiëren en zo nodig oplossen. Het medium, dat wij ook onmiddellijk vroegen om de beschuldigingen te onderbouwen, reageerde niet binnen de gestelde en om 17.00 uur verstreken termijn, hoewel zij al op het moment van de publicatie moeten beschikken over de feiten die hun ernstige beschuldigingen voldoende onderbouwen. Nu kunnen wij weinig tot niets, worden wij wel beschadigd  en blijven de moeilijkheden, als ze wel zouden bestaan, voortduren.

Zoals we eerder al aangaven, nemen we de situatie serieus. De beweerde misstanden hebben we vanaf de eerste signalen onmiddellijk geïnventariseerd en we hebben waar nodig en waar –ondanks de ontbrekende medewerking van de bronnen -  mogelijk, direct actie ondernomen. Op deze manier hebben wij, ongeacht de vraag of de klachten terecht zouden blijken, de naar omstandigheden meest gepaste maatregelen genomen waardoor de beschreven situatie in elk geval niet zou kunnen voortduren. Het eerder aangekondigde externe onderzoek is nu gaande. De resultaten van dat onderzoek zullen in de loop van november bekend worden.

Op dit moment hebben wij, voor alle duidelijkheid, nog steeds geen aanwijzing dat de beschuldigingen gegrond zouden zijn. We hebben er dan ook vertrouwen in dat het onderzoek zal uitwijzen dat de beschreven situatie niet met de werkelijkheid overeenkomt.
 
Deze situatie zorgt nog steeds voor veel onrust binnen onze organisatie. Dat betreuren wij zeer, want daardoor kunnen wij onze cliënten niet de rustige en veilige omgeving bieden die zij van ons gewend zijn en waar zij van op aan moeten kunnen.

De resultaten van ons onderzoek naar de feiten met betrekking tot de overige in de pers aan de orde gestelde zaken vindt u hier.
De beschrijving van ons werkveld en van onze werkwijze vindt u hier.

Mocht u na lezing van onze verantwoording en van onze werkwijze vragen hebben, kunt u contact opnemen met Communicatie, Hanneke Dingerdis, via H.Dingerdis@blijfgroep.nl, 020-5210150 of  06-13973502.

 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112