De regie naar de cliënt

Blended Hulpverlening

In 2016 is Blijf Groep, samen met Moviera gestart met Blended Hulpverlening, met als doel de zelfstandigheid van cliënten te bevorderen en de hulpverlening effectiever en efficiënter in te richten. 'Geef iemand een vis, dan kan hij eten. Geef iemand een hengel, dan kan hij leren vissen.' is het motto van dit driejarige project.

Blended hulp is een interactieve vorm van zelfhulp met begeleiding: cliënten maken zelf achter de computer zelfhulp-opdrachten en zoeken informatie op. In gesprekken met de hulpverlener bespreken ze de opdrachten en brengen verdieping aan door te reflecteren en vervolgstappen te zetten. De cliënt krijgt door de blended hulpverlening meer regie over het hulpverlening-straject, kan meer zelfstandig en op het moment dat het uitkomt aan de slag en werkt aan taal- en computervaardigheden. In 2016 is een aantal modules ontwikkeld, in 2017 zal gestart worden met de implementatie.

Andere projecten

  • In het kader van de verbetering van de sociaaleconomische positie van vrouwen werd, samen met FNV Vrouw, vooronderzoek afgerond naar de mogelijkheid om het succesvolle project De Nieuwe Toekomst uit 2014-2015 uit te rollen. Met het door Innovatie & Ontwikkeling opgestelde projectplan benaderen de managers primair proces gemeenten voor financiering: gemeente Zaanstad heeft als eerste belangstelling getoond om De Nieuwe Toekomst een vervolg te geven.
  • Het vrijwilligersproject in samenwerking met Humanitas resulteerde in het Oranje Huis Amsterdam in direct beschikbare ondersteuning voor cliënten bij allerlei praktische vragen. In Alkmaar werden eveneens nieuwe contacten gelegd op dit vlak.
  • Met het Verwey-Jonker Instituut werd een overeenkomst gesloten voor onderzoek naar de Oranje Huis-aanpak. In totaal worden 100 vrouwen, hun kinderen en waar mogelijk ook de (ex-)partner bevraagd. Omdat we ook een beeld willen krijgen van de ervaringen van vrouwen die niet goed Nederlands spreken, worden aanvullend hierop 25 vrouwen, 20 kinderen en 15 (ex-)partners uit dit deel van onze doelgroep bevraagd naar hun ervaringen. Het onderzoek is eind 2016 opgestart en loopt door tot in 2019, tussentijds worden resultaten opgeleverd.

Wilt u het hele jaarverslag 2016 lezen? Klik dan op deze link

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112