Samen voor innovatie

Blijf Groep, Arosa, Moviera en Perspektief Wende hebben in 2016  hun samenwerking op innovatievlak vormgegeven in de Combine, “Het verschil maken voor ieder die te maken heeft met huiselijk geweld. Elkaar daarin inspireren en stimuleren” is de gezamenlijke wens. Innovatie is voor alle vier een belangrijke opdracht; sommige ontwikkelingen vragen echter om een grotere schaal om effectief te zijn. Daarom is besloten krachten te bundelen en elkaars producten én kennis te versterken. De Combine heeft vijf speerpunten, die  in een manifest zijn verwoord:

  • Maximale bereikbaarheid van  hulp en ondersteuning voor een ieder die te maken heeft met huiselijk geweld en die vanwege onveiligheid acuut hulp – of tijdelijke opvang – nodig heeft: laagdrempelig, desgewenst anoniem, met inzet van ervaringsdeskundigheid (project Hear My Voice).
  • Meer cliënten krijgen (ambulante) hulp bij het vergroten van veiligheid en herstel van de gevolgen van huiselijk geweld (project Expert in geweld in afhankelijkheidsrelaties: profiel en deskundigheidsbevordering).
  • De Oranje Huis-aanpak, ontwikkeld door Blijf Groep,  wordt de gemeenschappelijke basis voor de hulpverlening.
  • Door veilig en strategisch gebruik van nieuwe technologie bij huiselijk geweld, kunnen cliënten veilig, toegankelijk, tijd- en plaats-onafhankelijk gebruik maken van digitale vormen van hulp bij huiselijk geweld: het blended hulpproject InZicht (zie paragraaf 3-2) is hiertoe de eerste stap.
  • Het Amerikaanse project Safety Net, gericht op digitale veiligheid van cliënten, maken wij met ondersteuning van het National Network to End Domestic Violence toepasbaar voor de Nederlandse situatie.

 

Wilt u het hele jaarverslag 2016 lezen? Klik dan op deze link.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112