Hulp bij crisis

Als de situatie thuis gevaarlijk wordt of dreigt te worden, neem dan contact met ons op via onze telefonische hulplijn. Samen met de hulpverlener bespreekt u dan wat er het beste kan gebeuren. Neem bij levensbedreigende situaties geen risico : bel 112.

Bij crisis zijn er twee mogelijkheden: een tijdelijk huisverbod of opvang elders.

Tijdelijk huisverbod

Bij een dreigende noodsituatie kan de politie een huisverbod aanvragen. Een van de partners of gezinsleden moet dan het huis verlaten, zodat de situatie niet verder uit de hand loopt. Het huisverbod duurt 10 dagen en kan soms verlengd worden tot 28 dagen. In die periode starten we met hulp voor alle gezinsleden. De bedoeling is dat ieder voor zich een goed beeld krijgt van zijn of haar aandeel in het geweld en wordt geholpen om verder geweld te voorkomen.

Voor wie niet thuis kan blijven

Slachtoffers uit heel Nederland die door huiselijk geweld niet thuis kunnen blijven, kunnen terecht in de crisisopvang. Ook kinderen zijn daar welkom. Binnen ons werkgebied zijn er ook noodbedden voor wie meteen opvang nodig heeft. En wie ernstig bedreigd wordt, kan naar een Safe House.

Crisisopvang
De crisisopvang duurt zes tot negen weken. In die tijd kunt u tot rust komen en bekijken we samen met u waar het geweld vandaan komt en wat u kunt doen om het te stoppen. Dat leidt tot plannen die we vastleggen in een zogenaamd gezinsactieplan. Daarmee gaat u aan de slag voor een toekomst zonder geweld.

Noodbed: voor acute opname
Voor wie meteen opgevangen moet worden, heeft Blijf Groep een aantal noodbedden. De politie, de GGD of Veilig thuis beslissen wie er op zo’n noodbed terecht kan. Eventuele kinderen, tot 20 jaar, kunnen meekomen. U kunt gemiddeld 3 dagen op een noodbed blijven. In die tijd zoeken we een veilig onderkomen voor langere termijn.

Safe House: bij ernstige bedreiging
Als u constant en ernstig bedreigd wordt, kunt u naar een Safe House met een geheim adres. Bijvoorbeeld als u wordt achtervolgd door uw gewelddadige (ex)partner of familieleden die uit zijn op eerwraak. Ook hier kunnen kinderen mee. De politie beslist mee over opname in een Safe House. Onze zorgcoördinatoren en de politie overleggen ook over wanneer het verblijf beëindigd kan worden en wat er dan moet gebeuren.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112