Voorlichting, advies en consultatie

Huiselijk geweld groeit in het verborgene en neemt af als het openbaar wordt. Het is de meest omvangrijke vorm van geweld in onze samenleving, maar tegelijk een van de minst zichtbare. Daarom staat het delen van kennis over huiselijk geweld centraal in de missie van Blijf Groep. Door het taboe te doorbreken, en door te laten zien dat het samen kan worden opgelost, helpen wij huiselijk geweld duurzaam te stoppen.

Voorlichting

Blijf Groep brengt het probleem van huiselijk geweld continu onder de aandacht van het publiek. Iedereen die met huiselijk geweld te maken heeft, kan bij Blijf Groep terecht voor advies en hulp: slachtoffers, getuigen en plegers. Wij bieden voorlichting over huiselijk geweld en de manieren om het te stoppen. 

Consultatie

Beroepskrachten die gezinnen helpen waar huiselijk geweld speelt, kunnen Blijf Groep consulteren over de vervolgstappen in de hulpverlening.

Bevorderen van deskundigheid van beroepskrachten

Voor mensen die beroepsmatig in aanraking komen met huiselijk geweld, heeft Blijf Groep een breed aanbod aan voorlichting en deskundigheidsbevordering.

Je kunt bij Blijf Groep onder andere terecht voor:

  • Voorlichting over de vormen van huiselijk geweld, zoals relationeel geweld, ouderenmishandeling of kindermishandeling.
  • Informatie over vormen van hulp om geweld aan te pakken.
  • Voorlichting over de aanpak van eergerelateerd geweld.
  • Voorlichting over hoe te handelen bij het signaleren van huiselijk geweld.
  • Het ontwikkelen en implementeren van een meldcode of protocol.
  • Het trainen van aandachtsfunctionarissen kindermishandeling en huiselijk geweld.
  • Extra werkbegeleiding, begeleide intervisie of coaching op de werkvloer om het geleerde in workshops en trainingen sneller en beter in de praktijk te verankeren.

Bekijk ons aanbod trainingen en workshops.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112