Nieuws

SafetyNed viert 5-jarig bestaan

SafetyNed bestaat vijf jaar

Sinds 17 juni 2017 zet safetyNed zich in om awareness en kennis over digitale veiligheid te vergroten. En met succes! Jaarlijks behandelt safetyNed meer dan 100 casussen om cliënten digitaal veilig te maken en te houden.

Lees verder

Data Sterk bekend. Meld je nu aan!

Heb jij ervaring met grensoverschrijdend gedrag of huiselijk geweld? Of heb je moeite met het stellen van grenzen en zeg je soms veel te snel ‘ja’? Dan kan de training ‘Sterk’ jou helpen om sterker in je schoenen te staan. Je kunt je nu aanmelden voor de trainingen in het najaar.

Lees verder

Staatssecretaris bezoekt Blijvend Veilig

Op 23 mei bracht Staatssecretaris Van Ooijen een werkbezoek aan Blijvend Veilig, de proeftuin in Amsterdam Amstelland in het kader van Toekomstscenario Jeugdbescherming. Bij het bezoek was ook Simone Kukenheim aanwezig, wethouder Zorg en Jeugd(zorg) in Amsterdam. Het bezoek vond plaats in het Oranje Huis in Amsterdam.

Lees verder

Werken met De Nieuwe Toekomst loont

De Nieuwe Toekomst helpt vrouwen die (ernstig) huiselijk geweld hebben meegemaakt om stappen te zetten naar economische zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Uit een haalbaarheidsstudie blijkt bovendien dat investeren in De Nieuwe Toekomst loont: elke geïnvesteerde euro levert dit wel 1,78 euro op in maatschappelijke waarde!

Lees verder

Leerlijn Traumasensitief werken voor professionals

Traumabehandeling kan helpen om de spiraal van geweld te doorbreken. Met de Leerlijn Huiselijk geweld en traumasensitief werken voor professionals wil Drakentemmers het belang van behandeling onder de aandacht brengen.

Lees verder

Tijdelijke uitbreiding capaciteit Oranje Huis Amsterdam

Eind 2021 kregen we groen licht voor de realisatie van een tweede Oranje Huis. Helaas duurt het nog wel even voordat deze locatie is er. Om de druk op de opvang op korte termijn te verlichten, is er een plan gemaakt voor tijdelijke uitbreiding van het aantal opvangplekken.

Lees verder

Neem een kijkje achter de voordeur van Blijvend Veilig

en in Blijvend Veilig, een initiatief om blijvende veiligheid te realiseren voor gezinnen die te maken hebben met structureel huiselijk geweld. Neem een kijkje achter de voordeur bij dit bijzonder initiatief.

Lees verder

Waarom ga je niet weg? Website voor omstanders

Waarom ga je niet weg?” is de vraag die slachtoffers het meest gesteld wordt. De website Waarom ga je niet weg laat zien waarom het antwoord op deze vraa

Lees verder

Integrale samenwerking HAB-team

Sinds 2018 werken professionals in Amsterdam van HVO-Querido, Altra en Blijf Groep intensief samen in teamverband. Het Verwey-Jonker Instituut voerde een evaluatie uit van de werkwijze, aan de hand van dertien casussen.

Lees verder

Campagne Huwelijksdwang en achterlating

Jaarlijks worden er jongeren gedwongen te trouwen en kinderen, vrouwen en jongeren achtergelaten in het buitenland. Het Landelijk Knooppunt voor Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) is daarom de campagne Herkenbaar? gestart, om meer bekendheid te geven aan dit thema.

Lees verder

MEGG wordt Kenniscentrum Eer & Veiligheid

Het Meldpunt Eergerelateerd Geweld (MEGG) heeft een nieuwe naam! Vanaf nu gaan we verder onder de naam Kenniscentrum Eer & Veiligheid. Een naam die goed past bij de nieuwe fase die we zijn ingeslagen.

Lees verder

Drakentemmers: het belang van behandeling na huiselijk geweld

Blijf Groep heeft samen met Altra en de Jeugdzorgacademie het expertise-platform Drakentemmers opgericht. Een platform waar behandelaren trauma & gehechtheid na huiselijk geweld elkaar kunnen ontmoeten en inspireren.

Lees verder