Delen ervaringsverhaal helpt cliënt

Afgelopen oktober is het project ErvaringsWIJs afgerond. In dit project onderzoek Blijf Groep samen met collega organisaties hoe ervaringskennis van medewerkers ingezet kan worden in de hulpverlening. Maatschappelijk werker Janet Hudson vertelt over haar deelname aan de opleiding ErvaringsWIJs.

"Het afgelopen jaar heb ik met 3 andere collega's meegedaan aan de opleiding ErvaringsWIJs. Het was een geweldige ervaring. Onze herstelverhalen schrijven en delen met elkaar. Leren over de fases van herstel. En leren hoe we onze eigen herstelverhalen kunnen gebruiken in ons werk."

Fasen van herstel

  • "Iemand die geweld heeft meegemaakt, gaat door de volgende fases van herstel heen.
  • Vrije ruimte: het hervinden van eigen kracht; weer eigen keuzes kunnen maken en nieuwe mogelijkheden zoeken en vinden
  • Betekenisgeving: betekenis geven aan wat er is gebeurd en andere gebeurtenissen in het eigen leven; de relatie tussen gebeurtenissen, hoe heeft alles geleid tot de huidige situatie
  • Zelfbeeld en zingeving: hernieuwde betekenisgeving aan eigen klachten en kwetsbaarheden, een positiever zelfbeeld. Het wordt weer mogelijk om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en op te pakken.
  • Verbondenheid met anderen: contact met familie, vrienden, collega's etc weer oppakken na periode van isolement; nieuwe sociale contacten aangaan.
  • Perspectief en hoop: kenmerkend voor herstelprocessen is ook het doorbreken van stilstand. Er komt weer beweging en daarmee perspectief en hoop.

De fases  van herstel zijn voor iedereen hetzelfde. Het benoemen van deze fases geeft cliënten inzicht in het proces waar zij doorheen gaan. Dat geeft hen hoop en perspectief."

Delen eigen herstelproces

"Samen met collega's van het Oranje Huis in Amsterdam heb ik geoefend met het delen van mijn ervaringen in herstel met mijn cliënten. We kregen allemaal positieve reacties. Het delen van mijn eigen herstelproces met mijn cliënten is echt positief geweest. Een cliënte vertelde dat het de eerste keer was dat iemand voor haar echt gevoel echt had geluisterd naar haar verhaal en had begrepen waar zij doorheen ging. Een andere cliënte vertelde dat zij maatschappelijk werker wilde worden, maar dacht dat niet meer mogelijk was door haar eigen gewelddadige relatie. Door mijn verhaal zag ze in dat het nog kon!"

Verder met ErvaringsWIJs

"Het project ErvaringsWijs is afgesloten. Maar dat betekent niet dat we niet verder gaan! In de opleiding is een toolkit Ervaringsdeskundigheid ontwikkeld, waar wij ook graag onze collega's mee laten kennismaken. Zodat zij hem ook kunnen gebruiken als dat mogelijk is. Verder komen er voorlichtingen en trainingen. De ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid binnen Blijf Groep is voluit in beweging!"
 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112